skip to Main Content
+48 77 4404 213 info@domix-p.pl
Regulamin Do Drugiej Edycji Konkursu Fotograficznego “Okna I Drzwi W świątecznej Odsłonie”.

Regulamin do drugiej edycji konkursu fotograficznego “Okna i drzwi w świątecznej odsłonie”.

1.Postanowienia ogólne:

 1.  Organizatorem konkursu jest firma DOMIX-P z siedzibą w Dobrzeniu Małym ul. Krótka 46-081
 2. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
 3. Zdjęcia należy umieszczać jako komentarz pod postem konkursowym, termin nadsyłania zdjęć mija 30 grudnia 2017 r.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z Facebook.com w żaden sposób
 5. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 6. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.
 7. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu na stronie https://www.facebook.com/domix.p.firma/?fref=ts
 8. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę DOMIX-P w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).
 9. Nagrodę niespodziankę otrzyma uczestnik, którego zdjęcie konkursowe zdobędzie największą ilość polubień.
 10. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 11. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

2.Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) jest pełnoletnia.
  b) nie jest pracownikiem firmy DOMIX-P.
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy DOMIX-P.
  d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu.
 3. Publikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage’u jedno Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage’u.
 4. Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.

3. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest niespodzianka przygotowana przez firmę DOMIX-P.
 2. Zdobywcami nagród w konkursie są wyłącznie Uczestnicy konkursu wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym firmy DOMIX-P umieścili zdjęcie okna lub drzwi w ciekawych świątecznych odsłonach i otrzymali największą ilość polubień.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook 08.01.2018.
?
folder-domix-okna

KATALOG: DOMIX-P [PL]

KATALOG: DOMIX-P [DE]

KATALOG: POCHWYTY [PL]

Back To Top